Prezentare program studii licență

“Telecomenzi și Electronică în Transporturi”

Specializarea: TELECOMENZI SI ELECTRONICA IN TRANSPORTURI (TET)

Domeniul: Inginerie Electronica si Telecomunicatii


Programul de studii universitare de licență Telecomenzi și electronică în transporturi, din cadrul facultății Transporturi, Universitatea Politehnica din București, are un caracter de unicitate la nivel național. Programul Telecomenzi și electronică în transporturi are ca misiune formarea de specialiști competenți în activități de proiectare, operare şi întreținere a instalațiilor electrice și/sau electronice din transporturile terestre (căi ferate de suprafață şi subterane, căi rutiere), navale (fluviale şi maritime) şi aeriene, echipamente şi sisteme de telecomunicații fixe şi mobile, inclusiv transmisii de date şi comunicații prin satelit cu aplicații în transporturi. Totodată, învățământul de licență, prin caracterul deschis al programelor disciplinelor, are menirea de a-i orienta şi stimula pe absolvenți către continuarea studiilor prin învățământul de masterat în cadrul programelor „Sisteme Telematice pentru Transporturi” şi „Sisteme Inteligente pentru Transporturi”, apoi către doctoratul în Inginerie electronică și telecomunicații și Ingineria Transporturilor, pentru a putea să-şi asume sarcini de proiectare strategică (de investiții) şi de cercetare științifică (inclusiv activități didactice în învățământul superior tehnic, de profil).


Competențele asigurate de programul de studii universitare de licență Telecomenzi și electronică în transporturi au ca principale direcții:


 • Formarea de specialiști în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (IETTI) cu aplicații pentru transporturi
 • Dezvoltarea, integrarea, operarea și mentenanța sistemelor de dirijare a traficului (feroviar, rutier, naval și aerian): din infrastructură și de la bordul vehiculelor și navelor.
 • Formarea de specialiști pentru analiza, implementarea, testarea și evaluarea performanțelor sistemelor de reglare a traficului (rutier, feroviar, naval, aerian) și la nivel de echipament electric-electronic de tip analogic sau numeric (inclusiv echipamente de reglare numerică bazate pe microcontrolere și microprogramare).
 • Modelarea proceselor de circulație și navigație.
 • Testarea și mentenanța echipamentelor de automatizare de medie complexitate, utilizate în transporturi și telecomunicații dedicate (fixe și mobile).
 • Configurarea, exploatarea și întreținerea tehnicii de calcul specifice automatizării transporturilor.
 • Formarea de consultanți pentru aplicații și echipamente de automatizare din transporturi

De asemenea, se realizează o pregătire multidisciplinară pentru dobândirea de competențe specifice cu caracter general din domeniul automatizărilor electronice, telecomunicațiilor, tehnologiei informației, precum și competențe specifice de siguranță funcțională, siguranța circulației și navigației, elemente de securitate ale rețelelor de transport. Spre deosebire de alte domenii, în cel al transporturilor există cerințe specifice de siguranță în funcționare, securitate, redundanță intrinsecă etc., ce nu se regăsesc în automatizările cu caracter general, și care dau absolvenților T.E.T. un plus de pregătire și de viziune tehnică asupra sistemelor și echipamentelor specifice. Planurile de învățământ sunt conforme cu cerințele domeniului Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, durata studiilor fiind de patru ani. Planurile de învățământ sunt asemănătoare cu cele ale unor universități de prestigiu din străinătate, precum Universitat Politechnica de Catalunya (Spania), Technische Hochschule Wildau (Germania), Universite Grenoble Alpes (Franța), Czech Technical University in Prague (Republica Cehă) sau Universidad Zaragoza (Spania). Exemple de discipline reprezentative:


 • Sisteme de telecomandă
 • Sisteme de transport
 • Senzori, traductoare și achiziții de date
 • Proiectare asistată de calculator
 • Microcontrolere
 • Sisteme de dirijare a traficului (rutier, feroviar, naval, aerian)
 • Sisteme automate pentru transporturi
 • Electronică aplicată la bord
 • Centralizări în stații
 • Sisteme de telecomunicații în transporturi
 • Rețele de calculatoare
 • Calitate, fiabilitate și securitate în transporturi

Integrarea absolvenților programului de licență Telecomenzi și electronică în transporturi pe piața muncii are un grad foarte ridicat: peste 85% dintre studenții absolvenți devin deja angajați încă din timpul masteratului, iar peste 92% la doi ani după absolvire, conform statisticilor din 2016 până în prezent.


Parteneri externi reprezentativi:


 • SNCFR S.A., AFER, Metrorex, Thales Systems Romania, Alstom – domeniul transportului feroviar;
 • AFDJ Galați, Autoritatea Navală Română (RNA) – domeniul transporturilor navale;
 • Romatsa, ROMAERO SA – domeniul transporturilor aeriene;
 • Compania Națională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romania, RAR, ARR, SWARCO Traffic Romania SRL – domeniul transporturilor rutiere
 • Altele: Huawei Romania, Automobile Bavaria, AVITECH, THOREB Information Systems S.A., Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti, Vodafone Romania, Grup Feroviar Român etc.

Exemple de calificări reprezentative:
 • Inginer electronist transporturi, telecomunicații
 • Inginer electromecanic SCB
 • Specialist mentenanță electromecanică-automatică echipamente industriale