Admitere Master STT-2020

 

Rezultate admitere iulie 2020

Fișă admitere master 2020 - proba 2 - Interviu


Master universitar STT

Descrierea programului

 • Master de aprofundare
 • 4 semestre
 • Director de program: Conf. dr. ing. Marius Minea

Cui se adresează?

Programul de Master Universitar Sisteme telematice pentru transporturi se adresează în primul rând absolvenţilor facultăţii Transporturi - UPB, în special celor de la specializarea Telecomenzi şi Electronică în Transporturi. Prin diversitatea şi larga aplicabilitate a cunoştinţelor de automatizări, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, pentru acest program de master pot opta si absolvenţi de învăţământ superior aparţinând unor domenii de studiu apropiate, ca de exemplu: absolvenţii cu diplomă de licenţă în Ştiinţe inginereşti, din domeniile Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Ingineria transporturilor, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie electrică, Ştiinţe inginereşti aplicate.

Ce competenţe generează?

Datorită întrepătrunderii noţiunilor de automatizări generale, telecomunicaţii şi tehnologiei informaţiei cu cele de siguranţă şi securitate în domeniul transporturilor, prin acest program de master se generează competenţe profesionale deosebite mai ales pentru domenii de vârf din transporturile terestre (rutiere şi feroviare), navale sau aeriene. Pregatirea generează competenţe în: Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare, Telematica pentru navigatie, Sisteme inteligente de transport, Calitatea sistemelor tehnice din transporturi, Tehnici avansate de proiectare asistată de calculator, Comunicaţii mobile.

Absolvenţii Programului de Master Universitar Sisteme telematice pentru transporturi vor putea ulterior continua studiile prin burse de doctorat la universităţi tehnice din ţări dezvoltate (Canada, Statele Unite, Elveţia, Marea Britanie, Franţa, Germania), vor fi agreaţi pentru angajare de firme multinaţionale producătoare de sisteme integrate pentru transporturi şi telecomunicaţii (ex. Siemens, Alcatel, Alstom), vor putea lucra la companii naţionale de transport (Compania CFR SA, Navrom, AFDJ, ACN etc.), în institute de cercetare sau structuri de reglementare (INCERTRANS, AFER), în universităţi tehnice din ţară, în invaţământul liceal, ca profesori de specialitate etc., beneficiind de o pregătire de nivel superior, cu metode moderne de instruire şi atestare.

 

Disciplinele programului de master

 • 1. Sisteme telematice
 • 2. Proiectarea si administrarea retelelor de calculatoare
 • 3. Telematica pentru navigatie
 • 4. Cercetari operationale
 • 5. Calitatea sistemelor electronice din transporturi
 • 6. Elemente de inteligenta artificiala
 • 7. Comunicatii in sisteme ITS
 • 8. Metode de modelare si simulare
 • 9. Comunicatii mobile in transporturi
 • 10. Tehnici de proiectare asistata