PRACTICA TEHNOLOGICĂ 2021

Pentru studenții care doresc să fie cazați în caminele UPB-ului pentru perioada de desfășurare a practicii tehnologice: trebuie să vă declarați intenția de a fi cazați la prodecanul responsabil de activitățile studențești și să dovediți că practica tehnologică se desfășoară în București (prin convenția individuală de practică).

Pentru alte detalii discutăm pe Teams.

Pentru finalizarea Practicii Tehnologice a studenților prin programul/proiectul PP-TIC 2021, este necesară întocmirea următoarelor documente:

  • Caiet de practică (model)
  • Fișa de observație
  • Raport de monitorizare a stagiilor de practică