Facultatea de Transporturi

Telecomenzi și Electronică în Transporturi

buline
Obiective
Obiectivele site-ului nostru sunt acelea de a furniza studentilor inscrisi la departamentul nostru suport educational constand in materiale didactice, laboratoare, orare, proiecte si evenimente studentesti.

Site-ul este sustinut de comunitatea studenteasca si pentru a supravietui trebuie ca utilizatorii sa participe la promovarea lui.
Avem si un FORUM unde vom incerca sä raspundem la diversele intrebari legate de continutul site-ului, materiale didactice, lucruri legate de facultate in general. Forumul vine si in ajutorul celor care vor sä se Inscrie la sectia noastra oferindu-le raspunsuri la eventualele intrebari legate de admitere.
Catedra
Catedra şi specializarea "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi" funcţionează în Facultatea de Transporturi a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti din anul 1990 sub această denumire. Înfiinţată în anul 1953, în Facultatea de Electronică,
sub numele Centralizări şi Semnalizări Feroviare, specializarea a mai fost denumită Telecomenzi Feroviare, funcţionând cu această denumire, din 1972, în Facultatea de Transporturi.
Catedra "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi", care asigură cea mai mare parte a activităţilor didactice desfăşurate în specializare, este formată din personal didactic cu o înaltă pregătire profesională, compus din 3 profesori universitari, 3 conferenţiari universitari, 9 şefi de lucrări şi 8 asistenţi. Dintre aceştia, 13 sunt doctori în ştiinţe tehnice şi 10 doctoranzi, toţi fiind autori sau coautori de cursuri universitare, cărţi de specialitate şi alte publicaţii tehnice.
Activitate
Activitatea didactică de specialitate se desfăşoară în spaţiile Facultăţii de Transporturi, în săli de curs, seminar şi laborator. Laboratoarele catedrei sunt dotate cu echipament modern, digital, de măsură şi control, efectuându-se lucrări practice pe modele de laborator sau pe instalaţii reale, folosite şi în practică. Reţele de calculatoare, cu acces Internet, sunt folosite pentru lucrări de laborator şi proiect, fiind la dispoziţia studenţilor pentru navigare şi acces la informaţii.
Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfășoară la toate nivelurile specializării, studenţii fiind încurajaţi să participe la cercurile ştiinţifice studenţeşti şi la concursurile de profil, fiind, de asemenea, angrenaţi în lucrările de cercetare ale cadrelor didactice, desfăşurate în contracte de cercetare din programe naţionale şi internaţionale.
Specializare
În specializarea "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi", studenţii, în număr de 90 ... 100 pe an, acumulează cunoştinţe de specialitate din domeniul sistemelor de dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian, sisteme de telecomunicaţii pentru transporturi, calculatoare şi reţele de calculatoare, microprocesoare etc., în afara disciplinelor de cultură tehnică generală: electroalimentare, dispozitive electronice, circuite integrate analogice şi digitale, electrotehnică, ş.a., putând, la termionarea facultăţii, să lucreze în cercetare, proiectare, producţie, service, consultanţă sau management şi marketing.
Continuarea studiilor de licenţă se face prin programe de masterat, de 1,5 ... 2 ani, în cadrul cărora se aprofundează cunoştinţele legate de sisteme inteligente pentru transporturi.Catedra organizează pregătirea prin programe de doctorat, unul dintre profesorii universitari fiind acreditat să conducă lucrări de doctorat.
Vă așteptăm și nu uitați că pentru a crea o comunitate avem nevoie de ajutorul dumneavoastră.