Despre Noi

      În specializarea "Telecomenzi şi Electronică în Transporturi", studenţii, în număr de 90 -- 100 pe an, acumulează cunoştinţe de specialitate din domeniul sistemelor de dirijare a traficului feroviar, rutier, naval şi aerian, sisteme de telecomunicaţii pentru transporturi, calculatoare şi reţele de calculatoare, microprocesoare etc., în afara disciplinelor de cultură tehnică generală: electroalimentare, dispozitive electronice, circuite integrate analogice şi digitale, electrotehnică, ş.a., putând, la termionarea facultăţii, să lucreze în cercetare, proiectare, producţie, service, consultanţă sau management şi marketing.

     Continuarea studiilor de licenţă se face prin programe de masterat, de 1,5 -- 2 ani, în cadrul cărora se aprofundează cunoştinţele legate de sisteme inteligente pentru transporturi.Catedra organizează pregătirea prin programe de doctorat, unul dintre profesorii universitari fiind acreditat să conducă lucrări de doctorat.

 

Proiecte în derulare

Proiect HiReach, H2020-MG-2017-SingleStage-INEA, contract nr. 769819
     HiReach este un proiect de cercetare și inovare dispunând de finanțare în cadrul programului Horizon 2020. Proiectul este gândit în scopul dezvoltării de noi modele de afaceri și instrumente pentru îmbunătățirea accesibilității în zone prioritare selectate și se bazează gruparea și armonizarea nevoilor și solicitărilor de transport a unor grupuri sociale vulnerabile (persoane cu dizabilități, copii și tineri, vârstnici, femei, emigranți și minorități etnice, persoane cu venituri mici și șomeri, persoane care locuiesc în zone rurale și defavorizate), cu scopul de a favoriza o mobilitate având un grad mai mare de includere și participare.
     Proiectul HiReach  va întreprinde următoarele acțiuni:

  • Investigarea modelelor de afacere viabile pentru dezvoltarea de servicii de mobilitate la scară mică, modulare și ușor reproductibile, la prețuri convenabile și/sau cu subvenții minime;
  • Promovarea proceselor de inovare socială printr-o (micro)analiză aprofundată a posibilităților/atitudinii diferitelor grupuri sociale, precum și a implicării directe a acestora ca utilizatori-parteneri și deținători-parteneri ai soluțiilor propuse;
  • Analiza și testarea unor soluții noi, bazate pe activitatea creativă a întreprinderilor de tip start-up și a întreprinzătorilor inovatori;
  • Asigurarea de instrumente de tip open-source, de îndrumare și asistență pentru dezvoltatori.
Mai multe detalii puteți găsi aici: http://www.hireach-project.eu

Anunţuri